CERTYFIKATY

 

STANDARD

 

SILVER

 

GOLD

 

 

Sprawdzenie aktywnej działalności

CEIDG/KRS/GUS/MS

Staż działalności >12mcy

       

 

Weryfikacja opinii klientów

Weryfikacja opinii w internecie

Referencje od kontrahentów/klientów

1 szt.

3 szt.

       

 

Weryfikacja wpisów w bazach gospodarczych

KRD lub BIG InfoMonitor

KRD + BIG InfoMonitor + ERIF + KBIG + KIDT

       

 

Weryfikacja wpisów na giełdach wierzytelności

Kaczmarski Inkasso lub lista-dlugów.pl

Kaczmarski Inkasso + lista-dlugow.pl + verif.pl

       

 

Weryfikacja zobowiązań wobec instytucji państwowych

ZUS

oświadczenie

oświadczenie / zaświadczenie *)

zaświadczenie

US

oświadczenie

oświadczenie / zaświadczenie*)

zaświadczenie

       

 

Weryfikacja współpracy z instytucjami finansującymi

Terminowa obsługa kredytów

oświadczenie

oświadczenie / zaświadczenie*)

zaświadczenie

Terminowa obsługa umów leasingu

oświadczenie

oświadczenie / zaświadczenie*)

zaświadczenie

Opinia bankowa

oświadczenie

oświadczenie / zaświadczenie*)

zaświadczenie

*) - rodzaj deklaracji zależny jest od wyniku wstępnego procesu weryfikacyjnego

   

 

Pozostałe informacje scoringowe

Ankieta scoringowa

Analiza behawioralna przedsiębiorstwa

Tajemniczy klient

Kategorie Certyfikatów

 

CERTYFIKATY

 

STANDARD

 

SILVER

 

GOLD

 

 

 

Licencja 12-e mcy na wykorzystanie Certyfikatu

Uczestnictwo w Zrzeszeniu SUPER FIRMA POLSKA

Od 2-ego roku uczestnictwa

Od 2-ego roku uczestnictwa

Od 1-ego roku uczestnictwa

Certyfikat w formie wydruku

Certyfikat w formie elektronicznej

Wydanie listu rekomendacyjnego

Od 2-ego roku uczestnictwa

Telefoniczne potwierdzenie ważności Certyfikatu

 

CERTYFIKATY

 

STANDARD

 

SILVER

 

GOLD

 

 

 

MIKRO FIRMY

przychody do 1 mln PLN

799 PLN

1.300 PLN

1.500 PLN

MAŁE FIRMY

przychody 1 - 5 mln PLN

1.500 PLN

2.000 PLN

2.200 PLN

ŚREDNIE FIRMY

przychody 5 - 25 mln PLN

4.000 PLN

6.000 PLN

7.000 PLN

DUŻE FIRMY

przychody powyżej 25 mln PLN

7.000 PLN

            12.000 PLN

            15.000 PLN

(do podanych powyżej opłat należy doliczyć podatek od towarów i usług VAT 23%)

Zakres weryfikacji przedsiębiorstwa

Podstawowe funkcjonalności Certyfikatów

Opłaty za proces Certyfikacyjny

Organizatorem Programu SUPER FIRMA jest:

One Man Business Solutions

ul. Szczęśliwicka 35/47, 02-353 Warszawa

NIP: 5261517101

tel: +48 513 013 530

e-mail: kontakt@superfirmapl.pl

Organizatorem Programu SUPER FIRMA jest:

One Man Business Solutions

ul. Szczęśliwicka 35/47, 02-353 Warszawa

NIP: 5261517101

tel: +48 513 013 530

e-mail: kontakt@superfirmapl.pl

© One Man Business Solutions 2018/2019