Kto może otrzymać Certyfikat SUPER FIRMA

irmy audytujemy zdalnie na podstawie informacji z biur gospodarczych, baz przedsiębiorców oraz informacji zdobytych podczas własnych poszukiwań o danym przedsiębiorstwie w internecie. Wykorzystujemy w tym celu własny algorytm stworzony specjalnie na potrzeby Programu Super Firma. Algorytm służy do wyznaczania ratingu, a tym samym podejmowania decyzji o przyznaniu Certyfikatu Super Firma.

Każda firma jest weryfikowana w bazach dłużników, giełdach wierzytelności, sprawdzana jest także wiarygodność firmy na rynku jak również zaufanie jakim darzą firmę kontrahenci.

Kryteria przyznania Certyfikatu SUPER FIRMA:

  1. Spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka jawna, spółka cywilna, osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą,

  2. Aktywna działalność gospodarcza prowadzona przez okres minimum 12 miesięcy,

  3. Rezydencja podatkowa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

  4. Nienaganna opinia wśród klientów i kontrahentów,

  5. Brak jakichkolwiek stwierdzonych zadłużeń,

  6. Brak zadłużeń wobec Organizatora Programu Super Firma,

  7. Akceptacja Regulaminu oraz Kodeksu Dobrych Praktyk,

  8. Złożenie formularza zgłoszeniowego oraz pozostałych, wymaganych regulaminem dokumentów.

Organizatorem Programu SUPER FIRMA jest:

One Man Business Solutions

ul. Szczęśliwicka 35/47, 02-353 Warszawa

NIP: 5261517101

tel: +48 513 013 530

e-mail: kontakt@superfirmapl.pl

Organizatorem Programu SUPER FIRMA jest:

One Man Business Solutions

ul. Szczęśliwicka 35/47, 02-353 Warszawa

NIP: 5261517101

tel: +48 513 013 530

e-mail: kontakt@superfirmapl.pl

© One Man Business Solutions 2018/2019