Jest przyznawany firmom, w których zostały wdrożone konkretne, precyzyjne i zintegrowane plany funkcjonowania przedsiębiorstwa, dzięki czemu zachowuje ono płynność finansową. Przyznanie Certyfikatu, oznacza wiarygodność firmy w oczach potencjalnych kontrahentów, co niewątpliwie przekłada się na kolejne, korzystniejsze propozycje współpracy. Firma certyfikowana naszym wyróżnieniem, spełnia wymogi skutecznego biznesu oraz posiada stabilną pozycję na rynku. Na specjalne żądanie przedsiębiorcy potwierdzamy ważność Certyfikatu co jest jednoznaczne z ponownym przeprowadzeniem procesu analizy biznesowej. Jest to nader istotne ponieważ pokazuje iż certyfikat ma być aktualnym świadectwem potwierdzającym kondycję firmy. Wydawane jest wtedy pisemne potwierdzenie ważności Certyfikatu. Przedsiębiorstwo może otrzymać takie potwierdzenie bezpłatnie, raz na okres 12-u miesięcy.

Prawo do posługiwania się Certyfikatem Super Firma Godna Polecenia przyznawane jest na okres 12 miesięcy z możliwością przedłużenia.

Certyfikat Super Firma Godna Polecenia został opisany tutaj, a na temat sposobu jego uzyskania przeczytasz tutaj.

Certyfikat Super Firma jest dowodem na rzetelność przedsiębiorcy.

Certyfikat Super Firma Godna Polecenia jest znakiem jakości, który powstał w celu wyróżnienia i promocji przedsiębiorstw. Wyróżnienie jest przyznawane przedsiębiorstwom spełniającym określone regulaminem wymogi. I chociaż Certyfikatem jest odznaczana firma, to tak naprawdę jest to nagroda dla jej menadżera, który udowodnił, że zależy mu na prowadzeniu biznesu w rzetelny i etyczny sposób. Niewątpliwie jest to najlepsze świadectwo, które dobitnie wykazuje jak wielkim zaangażowaniem musi wykazać się menadżer w całym procesie zarządzania i rozwoju firmy.

Znak jakości w postaci Certyfikatu Super Firma Godna Polecenia jest nie tylko gwarancją profesjonalizmu, ale również skutecznym narzędziem promocji.

Przedsiębiorstwo, posiadające nasz Certyfikat, charakteryzuje się prawidłowo zarządzanymi finansami. Menadżer, który zapracował na wyróżnienie prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa udowadnia, że potrafi rozliczać się z zaciągniętych zobowiązań, nawet w sytuacjach kryzysowych firmy, przed którymi może stanąć każda firma.

 

Certyfikat Super Firma Godna Polecenia, powstał także w celu zwrócenia szczególnej uwagi aktualnych i przyszłych kontrahentów na przedsiębiorstwo z aspiracjami.

 

Przyznając Certyfikat przeprowadzamy proces analizy biznesowej danego przedsiębiorstwa, sprawdzamy przede wszystkim stan obsługi zobowiązań kredytowych, stan wpisów wynikających z zobowiązań przeterminowanych oraz informacji pozytywnych wpisywanych przez kontrahentów. Informacji w wyżej wymienionym zakresie udzielają nam biura informacji gospodarczej i kredytowej. Sprawdzamy również poprawność opinii o przedsiębiorstwie, jego aktywność oraz stabilność, zwłaszcza na tle branży, w której dane przedsiębiorstwo działa. Informacje powyższe są przetwarzane w specjalnie do tego celu napisanym programie, zaprojektowanym przez menadżerów z długoletnim doświadczeniem z różnych branż oraz analityków specjalizujący się w wyznaczaniu ratingu przedsiębiorstw.

Co to jest Certyfikat Super Firma Godna Polecenia.

02 maja 2019

Organizatorem Programu SUPER FIRMA jest:

One Man Business Solutions

ul. Szczęśliwicka 35/47, 02-353 Warszawa

NIP: 5261517101

tel: +48 513 013 530

e-mail: kontakt@superfirmapl.pl

Organizatorem Programu SUPER FIRMA jest:

One Man Business Solutions

ul. Szczęśliwicka 35/47, 02-353 Warszawa

NIP: 5261517101

tel: +48 513 013 530

e-mail: kontakt@superfirmapl.pl

© One Man Business Solutions 2018/2019