O Biurze Informacji Gospodarczej BIG InfoMonitor S.A. przeczytasz na stronie https://www.big.pl

 

 

 

Komisja certyfikacyjna Zrzeszenia współpracuje z BIG InfoMonitor S.A. w zakresie pozyskiwania i analizowania wpisów w udostępnianych przez BIG bazach. Wpisy negatywne w Rejestrze Dłużników prowadzonej przez BIG InfoMonitor S.A. są brane pod uwagę przy przyznawaniu Certyfikatu Super Firma Godna Polecenia. Należą do grupy kryteriów „bezwzględnych”, tzn. występowanie jakichkolwiek negatywnych wpisów na dzień diagnozowania przedsiębiorstwa wyklucza możliwość przyznania Certyfikatu.

Jak Zrzeszenie Super Firma Polska współpracuje z BIG InfoMonitor S.A.?

Super Firma Polska wprowadza nowe narzędzie wspomagające prowadzenie biznesu.

15 lipca 2019 roku Super Firma Polska podpisała umowę o współpracy z wiodącym w Polsce Biurem Informacji Gospodarczej – BIG InfoMonitor S.A., uzyskując tym samym status Oficjalnego Partnera.

 

 

Co to oznacza dla przedsiębiorców ?

Przedsiębiorcy, którzy są Uczestnikami Zrzeszenia Super Firma Polska mogą sprawdzić kontrahenta w bazie BIG Infomonitor S.A. na preferencyjnych warunkach:

  1. Brak stałej umowy z BIGiem – weryfikacja kontrahenta na podstawie jednorazowego zapytania,

  2. Brak ograniczeń co do liczby zapytań,

  3. Wystarczy podać NIP kontrahenta,

  4. Niepotrzebna jest zgoda kontrahenta na sprawdzenie,

  5. Cena dla Uczestników to tylko 19zł netto.

 

 

BIG InfoMonitor S.A. jest jednym z sześciu działających w Polsce Biur Informacji Gospodarczej. Przedsiębiorstwo przyjmuje, przechowuje oraz udostępnia informacje gospodarcze o zadłużeniu oraz terminowych płatnościach konsumentów i przedsiębiorców. Udostępnia informacje z baz o dłużnikach: Rejestru Dłużników BIG, baz BIK (Biuro Informacji Kredytowej) oraz ZBP (Związek Banków Polskich). BIG InfoMonitor S.A. przetwarza obecnie około 79 mln informacji na temat konsumentów i przedsiębiorców. Podstawą działania BIG InfoMonitor S.A. jest Ustawa o BIG - Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (2019 poz. 681 ze zm).

15 lipca 2019 roku. Dobra data dla przedsiębiorców.

15 lipca 2019

Organizatorem Programu SUPER FIRMA jest:

One Man Business Solutions

ul. Szczęśliwicka 35/47, 02-353 Warszawa

NIP: 5261517101

tel: +48 513 013 530

e-mail: kontakt@superfirmapl.pl

Organizatorem Programu SUPER FIRMA jest:

One Man Business Solutions

ul. Szczęśliwicka 35/47, 02-353 Warszawa

NIP: 5261517101

tel: +48 513 013 530

e-mail: kontakt@superfirmapl.pl

© One Man Business Solutions 2018/2019